NAŠE VIZE: CHCEME BÝT PRVNÍ VOLBOU PRO SLUŽBY KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ TELEMATIKY

Podání podnětu k prošetření neetického či protiprávního jednání
Etická linka k oznámení neetického či protiprávního jednání

ČD-Telematika a.s. v rámci své činnosti poskytuje široké spektrum služeb, současně provozuje jednu
z největších optických sítí v České republice. Jsme si dobře vědomi své role, kterou hrajeme ve
společnosti, a odpovědnosti vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům.

Za účelem zajištění etických standardů přijala ČD-T systémová opatření vedoucí ke snížení rizika
neetického či protiprávního jednání. Součástí těchto opatření je i zavedení této etické linky.

ČD-T netoleruje jakékoliv protiprávní nebo neetické jednání a všechny zjištěné případy jsou
objektivně a nezávisle prošetřeny s vyvozením případných důsledků. Etická linka je řešena tak, aby
zajistila anonymitu oznamovatele a dále zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či
jinými odvetnými opatřeními.

V případě, že se Váš dotaz týká zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, na e-mail: dpo@cdt.cz.

Popis případu

Pokud jste poskytl/a podnět neanonymně, informujeme Vás, že budeme dále uchovávat následující informace: Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje, které jste při vyplnění formuláře uvedl/a. Proti zpracování osobních údajů máte právo podat kdykoliv námitku. Více informací o zpracování včetně Vašich práv naleznete v dokumentech Podmínky ochrany osobních údajů ČD-T a Zásady zpracování osobních údajů.

image
Nastala chyba. Tato aplikace nemusí reagovat, dokud neboduou znovu načtena data. Obnovit 🗙